Istad ser dagens lys. Stiftelsesmøte 31. januar på Grand Hotell i Molde, styret i selskapet består av fabrikkeier Oscar Hanssen, formann, major O.B. Høstmark og overingeniør Elias Grønningsæter.

Major O. B. Høstmark.
Oscar Hanssen, formann.
Overingeniør Elias Grønningsæter.
Spanskesyken

Spanskesyken var en uvanlig hard og dødelig form av influensa som spredte seg over hele verden i fire bølger imellom 1918 og januar 1920. Det er blitt estimert at 1,2 millioner nordmenn ble smittet. Av disse antas det at ca. 15 000 døde. De første tilfellene i Norge oppdages i Bergen; i begynnelsen av juli 1918.

11.nov.
Første verdenskrig slutt

Kilde:  www.wikipedia.no